• more ...
 • 欧洲中部
独栋房屋,山庄,别墅
259k – 25.6M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售欧洲中部独栋房屋,山庄,别墅

108个房源

关注更新

旅游山庄 – 奥地利,蒂罗尔,基茨比厄尔. 6,816,000€
6,816,000€
总面积 290m²土地面积: 495m²4卧4卫
5,900,000€
总面积 750m²6卧7卫
3,950,000€
总面积 456m²土地面积: 1,041m²3卧3卫
2,100,000€
总面积 300m²土地面积: 4,050m²5卧3卫
2,250,000€
总面积 500m²土地面积: 2,500m²4卧
849,000€
总面积 890m²土地面积: 2,000m²
950,000€
总面积 324m²土地面积: 4,875m²2卫
998,000€
土地面积: 19,400m²3卧
2,000,000€
总面积 461m²土地面积: 2,072m²4卧3卫
600,000€
总面积 316m²土地面积: 1,386m²3卫
1,800,000€
总面积 374m²土地面积: 8,496m²
1,800,000€
总面积 322m²土地面积: 627m²5卧4卫
1,990,000€
总面积 500m²土地面积: 2,200m²4卧3卫
950,000€1,290,000€
总面积 846m²土地面积: 4,875m²3卧3卫
690,000€
总面积 458m²土地面积: 8,415m²3卫
630,000€
总面积 106m²土地面积: 1,449m²3卧1卫
1 month ago
1,062,000€
总面积 393m²土地面积: 2,945m²7卧1卫
2 months ago
717,000€
总面积 660m²土地面积: 9,562m²10卧1卫
1 month ago
2,580,000€
总面积 400m²土地面积: 1,880m²6卧3卫
529,000€
总面积 97m²土地面积: 787m²4卧
1 month ago
492,000€
总面积 280m²土地面积: 420m²7卧
2 months ago
635,000€
总面积 250m²土地面积: 709m²5卧
2 months ago
553,000€
总面积 132m²土地面积: 560m²4卧
108个房源中的第1-25个,5页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
欧洲中部地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %