• more ...
 • 欧洲
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
10k – 10.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售欧洲独栋房屋,山庄,别墅

6,311个房源 关注更新
790,000€
总面积 195m²土地面积: 969m²3卧4卫
1,750,000€
总面积 487m²土地面积: 812m²3卧5卫
390,000€
总面积 219m²土地面积: 274m²3卧3卫
山庄 – 葡萄牙,马德拉,Canico. 550,000€
550,000€
总面积 260m²土地面积: 570m²3卧3卫
460,000€
总面积 208m²土地面积: 4,000m²3卧3卫
询价
总面积 200m²土地面积: 1,360m²3卧2卫
530,000€
总面积 240m²土地面积: 6,000m²3卧2卫
180,000€
总面积 140m²3卧2卫
316,000€
总面积 118m²土地面积: 201m²3卧2卫
429,000€
总面积 124m²土地面积: 527m²3卧3卫
安排线上看房
189,000€
总面积 105m²3卧2卫
1,095,000€
总面积 2,042m²土地面积: 2,042m²3卧1卫
2,326,000€
总面积 479m²3卧3卫
189,000€
总面积 97m²3卧3卫
185,000€
总面积 110m²土地面积: 717m²3卧2卫
580,000€
总面积 251m²3卧3卫
1,250,000€
总面积 521m²3卧4卫
469,000€
总面积 125m²土地面积: 509m²3卧2卫
安排线上看房
350,000€
总面积 131m²土地面积: 199m²3卧3卫
231,000€
总面积 91m²土地面积: 270m²3卧2卫
1,250,000€
总面积 250m²3卧2卫
6311个房源中的第1-25个,253页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
欧洲地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %