• more ...
 • 格鲁吉亚
独栋房屋,山庄,别墅
130k – 311k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售格鲁吉亚独栋房屋,山庄,别墅

7个房源
$130,000
总面积 87m²土地面积: 100m²2卧2卫
Price on request
总面积 1,053m²土地面积: 300m²11卧11卫
$176,000
总面积 165m²3卧3卫
2 months ago
$300,000
总面积 228m²土地面积: 300m²
1 week ago
$140,000
总面积 180m²土地面积: 45m²2卧2卫
1 month ago
$300,000
总面积 228m²2卧1卫
2 months ago
$155,000
总面积 125m²土地面积: 140m²2卧2卫
附近的类似设施
新建物业 – 格鲁吉亚,Adjara,Batumi. $160,000
$160,000
总面积 78m²2卧1卫
市内独栋房屋 – 格鲁吉亚,第比利斯,第比利斯(市). $530,000
$530,000
总面积 830m²土地面积: 4,000m²4卧3卫
山庄 – 格鲁吉亚,Kakheti. $600,000
$600,000
总面积 300m²土地面积: 2,000m²3卧2卫
邸宅 – 格鲁吉亚,Adjara,Batumi. $300,000
$300,000
总面积 450m²土地面积: 4,000m²4卧2卫
新建物业 – 格鲁吉亚,Adjara,Batumi. $45,000
$45,000
总面积 32m²1卧1卫
新建物业 – 格鲁吉亚,Adjara,Batumi. $132,000
$132,000
总面积 55m²1卧1卫
新建物业 – 格鲁吉亚,Adjara,Batumi. $40,000
$40,000
总面积 30m²1卧1卫
5795个房源中的第1-25个,232页中的第1页