• more ...
 • 格鲁吉亚,第比利斯
独栋房屋,山庄,别墅
120k – 120k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
面积
查找

出售第比利斯独栋房屋,山庄,别墅

1个房源

关注更新

$120,000
总面积 180m²土地面积: 250m²3卧3卫

附近的类似设施

山庄 – 格鲁吉亚,Adjara,Batumi. $250,000
$250,000
总面积 380m²土地面积: 3,000m²3卧2卫
5091个房源中的第1-25个,204页中的第1页