• more ...
 • 格鲁吉亚,第比利斯,第比利斯(市),萨布尔塔罗
独栋房屋,山庄,别墅
20k – 3.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
面积
查找

出售萨布尔塔罗独栋房屋,山庄,别墅

162个房源
$3,500,000
总面积 1,500m²土地面积: 2,700m²7卧11卫
$3,000,000
总面积 589m²土地面积: 2,000m²5卧5卫
2 months ago
$325,000
总面积 176m²土地面积: 500m²3卧3卫
2 months ago
162个房源中的第1-25个,7页中的第1页