• more ...
 • 希腊,阿提卡,Glifada
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
170k – 1.6M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售Glifada独栋房屋,山庄,别墅

14个房源

关注更新

1,600,000€
总面积 520m²7卧4卫
570,000€
总面积 220m²4卧2卫
500,000€
总面积 370m²6卧3卫
500,000€
总面积 220m²4卧2卫
500,000€
总面积 160m²4卧2卫
600,000€
总面积 280m²4卧2卫
470,000€
总面积 158m²2卧1卫
1,520,000€
总面积 372m²4卧2卫
580,000€
总面积 130m²3卧2卫
555,000€
总面积 292m²6卧3卫
180,000€
总面积 75m²2卧2卫
170,000€
总面积 65m²2卧1卫
280,000€
总面积 80m²2卧1卫
1,600,000€
总面积 270m²4卧4卫

周边相似房产Glifada

山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 380,000€
380,000€
总面积 400m²3卧3卫
别墅 – 希腊,阿提卡,Paleo Faliro. 450,000€
450,000€
总面积 240m²5卧3卫
山庄 – 希腊,阿提卡,Marousi. 700,000€
700,000€
总面积 236m²6卧2卫
别墅 – 希腊,阿提卡,Paleo Faliro. 690,000€
690,000€
总面积 460m²土地面积: 756m²6卧3卫
山庄 – 希腊,阿提卡,Marousi. 530,000€
530,000€
总面积 280m²4卧3卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 300,000€
300,000€
总面积 210m²4卧2卫
别墅 – 希腊,阿提卡,Paleo Faliro. 510,000€
510,000€
总面积 240m²4卧3卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 1,450,000€
1,450,000€
总面积 487m²4卧2卫
别墅 – 希腊,阿提卡,雅典. 475,000€
475,000€
总面积 561m²1卧
山庄 – 希腊,阿提卡,Paleo Faliro. 420,000€
420,000€
总面积 170m²3卧1卫
别墅 – 希腊,阿提卡,Pireas. 200,000€
200,000€
总面积 240m²3卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,Vrilissia. 410,000€
410,000€
总面积 236m²4卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 600,000€
600,000€
总面积 180m²3卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 275,000€
275,000€
总面积 202m²4卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,Pireas. 460,000€
460,000€
总面积 160m²5卧2卫
别墅 – 希腊,阿提卡,雅典. 235,000€
235,000€
总面积 95m²1卧
别墅 – 希腊,阿提卡,雅典. 430,000€
430,000€
总面积 277m²4卧
别墅 – 希腊,阿提卡,雅典. 130,000€
130,000€
总面积 115m²2卧2卫
别墅 – 希腊,阿提卡,雅典. 120,000€
120,000€
总面积 110m²2卧2卫
别墅 – 希腊,阿提卡,雅典. 450,000€
450,000€
总面积 150m²4卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 1,500,000€
1,500,000€
总面积 550m²7卧5卫
别墅 – 希腊,阿提卡,Pireas. 170,000€
170,000€
总面积 190m²4卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 400,000€
400,000€
总面积 341m²3卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 280,000€
280,000€
总面积 270m²4卧2卫
山庄 – 希腊,阿提卡,雅典. 10,600,000€
10,600,000€
总面积 875m²15卧13卫
118个房源中的第1-25个,5页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
Glifada地产经纪
提交申请
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率3.5 %