• more ...
 • 印尼,印度尼西亚,巴东,Canggu
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
99k – 2.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售Canggu独栋房屋,山庄,别墅

90个房源
$716,000
总面积 491m²土地面积: 370m²5卧5卫
3 weeks ago
$200,000
总面积 180m²土地面积: 200m²3卧3卫
3 months ago
$733,000
总面积 200m²土地面积: 400m²4卧4卫
2 months ago
$799,000
总面积 330m²土地面积: 530m²4卧4卫
3 months ago
$400,000
总面积 121m²土地面积: 200m²2卧2卫
2 months ago
$285,000
总面积 145m²土地面积: 295m²2卧2卫
1 month ago
$2,181,000
总面积 800m²土地面积: 1,352m²3卧3卫
3 months ago
$280,000
总面积 200m²土地面积: 250m²3卧3卫
2 months ago
$145,000
总面积 83m²土地面积: 100m²1卧2卫
2 months ago
$665,000
总面积 296m²土地面积: 1,000m²4卧2卫
1 month ago
$500,000
总面积 167m²土地面积: 200m²3卧3卫
2 months ago
$339,000
总面积 127m²土地面积: 165m²2卧2卫
3 months ago
$790,000
总面积 400m²土地面积: 500m²4卧4卫
2 months ago
$285,000
总面积 145m²土地面积: 518m²2卧2卫
1 month ago
$641,000
总面积 336m²土地面积: 352m²4卧4卫
2 months ago
$440,000
总面积 183m²土地面积: 213m²3卧2卫
2 months ago
$385,000
总面积 211m²土地面积: 418m²3卧3卫
1 month ago
$500,000
总面积 300m²土地面积: 300m²3卧3卫
2 months ago
$220,000
总面积 79m²土地面积: 78m²1卧1卫
2 months ago
$203,000
总面积 130m²土地面积: 174m²2卧2卫
2 months ago
$140,000
总面积 83m²土地面积: 108m²1卧1卫
3 months ago
$2,234,000
总面积 692m²土地面积: 970m²4卧5卫
2 weeks ago
$850,000
总面积 260m²土地面积: 300m²4卧4卫
2 weeks ago
$385,000
总面积 206m²土地面积: 418m²3卧3卫
1 month ago
$500,000
总面积 250m²土地面积: 600m²3卧3卫
2 weeks ago
90个房源中的第1-25个,4页中的第1页

Learn more about advertising with Tranio

Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
Canggu地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %