所有类型
520k – 1.4M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

Piano di Sorrento地产出售信息

2个房源 关注更新
1,450,000€
总面积 177m²2卧3卫
520,000€
总面积 123m²2卧2卫

周边相似房产Piano di Sorrento

山庄 – 意大利,托斯卡纳,锡耶纳. 680,000€
680,000€
总面积 170m²5卧3卫
住宅 – 意大利,利古里亚,Camogli. 790,000€
790,000€
总面积 120m²2卧2卫
山庄 – 意大利,利古里亚,Zoagli. 1,900,000€
1,900,000€
总面积 240m²土地面积: 1,200m²4卧4卫
山庄 – 意大利,伦巴第,Padenghe sul Garda. 3,000,000€
3,000,000€
土地面积: 7,000m²4卧5卫
住宅 – 意大利,利古里亚. 1,490,000€
1,490,000€
总面积 269m²3卧
山庄 – 意大利,拉齐奥,罗马. 1,950,000€
1,950,000€
总面积 525m²土地面积: 6,500m²5卧6卫
住宅 – 意大利,拉齐奥,罗马. 1,490,000€
1,490,000€
总面积 285m²土地面积: 280m²4卧4卫
山庄 – 意大利,伦巴第,Lenno. 1,250,000€
1,250,000€
总面积 250m²3卧2卫
山庄 – 意大利,伦巴第,Salò. 询价
询价
总面积 700m²土地面积: 1,500m²6卧7卫
山庄 – 意大利,托斯卡纳,Castagneto Carducci. 1,450,000€
1,450,000€
总面积 425m²土地面积: 2,000m²6卧8卫
山庄 – 意大利,利古里亚. 1,000,000€
1,000,000€
总面积 303m²6卧
山庄 – 意大利,拉齐奥,Zagarolo. 800,000€
800,000€
总面积 260m²土地面积: 5,500m²3卧3卫
山庄 – 意大利,伦巴第,科莫湖. 1,250,000€
1,250,000€
总面积 220m²3卧4卫
住宅 – 意大利,拉齐奥,罗马. 1,610,000€
1,610,000€
总面积 149m²3卧2卫
住宅 – 意大利,利古里亚. 420,000€
420,000€
总面积 75m²1卧
山庄 – 意大利,托斯卡纳,Fauglia. 1,650,000€
1,650,000€
总面积 930m²土地面积: 10,000m²
住宅 – 意大利,拉齐奥,罗马. 4,200,000€
4,200,000€
总面积 400m²4卧4卫
住宅 – 意大利,拉齐奥,罗马. 3,400,000€
3,400,000€
总面积 360m²4卧2卫
山庄 – 意大利,托斯卡纳,Fauglia. 1,350,000€
1,350,000€
总面积 510m²土地面积: 4,000m²11卧4卫
住宅 – 意大利,拉齐奥,罗马. 1,200,000€
1,200,000€
总面积 200m²3卧3卫
住宅 – 意大利,托斯卡纳,Impruneta. 540,000€
540,000€
总面积 125m²2卧2卫
别墅 – 意大利,托斯卡纳,Castiglioncello. 2,200,000€
2,200,000€
总面积 400m²土地面积: 800m²7卧3卫
住宅 – 意大利,利古里亚. 490,000€
490,000€
总面积 124m²2卧
空中别墅 – 意大利,拉齐奥,罗马. 1,790,000€
1,790,000€
总面积 150m²2卧2卫
3359个房源中的第1-25个,135页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
Piano di Sorrento地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率3 %