所有类型
300k – 15M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

加尔达湖地产出售信息

145个房源 关注更新
意大利,伦巴第,Padenghe sul Garda
3,000,000 €
3,000,000 €
土地面积: 7,000m²4卧5卫
意大利,伦巴第,Salò
询价
询价
总面积 700m²土地面积: 1,500m²6卧7卫
意大利,伦巴第,Toscolano Maderno
2,500,000 €
意大利,伦巴第,Padenghe sul Garda
3,500,000 €
3,500,000 €
总面积 315m²土地面积: 1,500m²5卧5卫
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
询价
意大利,伦巴第,San Felice del Benaco
6,500,000 €
6,500,000 €
总面积 628m²土地面积: 2,300m²5卧6卫
意大利,伦巴第,Padenghe sul Garda
2,300,000 €
2,300,000 €
总面积 400m²5卧5卫
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
350,000 € 2,692 € per m²
意大利,威尼托,Peschiera del Garda
750,000 €
意大利,伦巴第,Lonato del Garda
1,500,000 €
1,500,000 €
总面积 300m²土地面积: 1,000m²3卧4卫
意大利,伦巴第,Gardone Riviera
2 floor of 3
540,000 €
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
3 floor
495,000 €
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
1 floor
1,040,000 €
意大利,伦巴第,Salò
1 floor
2,600,000 €
2,600,000 €
土地面积: 10,000m²5卧5卫
意大利,伦巴第,Toscolano Maderno
520,000 €
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
2,000,000 €
2,000,000 €
土地面积: 2,000m²4卧4卫
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
询价
意大利,威尼托,Garda
1 floor
735,000 €
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
2 floor
1,550,000 €
意大利,伦巴第,Salò
5,000,000 € 8,333 € per m²
5,000,000 €
总面积 600m²3卧3卫
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
1,300,000 €
意大利,伦巴第,Moniga del Garda
700,000 €
700,000 €
土地面积: 80m²3卧2卫
意大利,伦巴第,Salò
1,980,000 €
意大利,伦巴第,Gardone Riviera
2 floor of 2
询价
意大利,伦巴第,Desenzano del Garda
1 floor
790,000 € 4,293 € per m²
790,000 €
总面积 184m²3卧2卫
145个房源中的第1-25个,6页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
加尔达湖地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率3 %