• more ...
 • 拉脱维亚,Carnikava Municipality,Gauja
独栋房屋,山庄,别墅
278k – 360k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售Gauja独栋房屋,山庄,别墅

2个房源 关注更新
278,000€
总面积 235m²土地面积: 1,000m²
360,000€
总面积 380m²土地面积: 10,000m²

周边相似房产Gauja

别墅 – 拉脱维亚,里加,Latgale Suburb. 159,000€
159,000€
总面积 211m²土地面积: 1,054m²4卧
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Zemgale Suburb. 260,000€
260,000€
总面积 255m²土地面积: 1,419m²
山庄 – 拉脱维亚,尤尔马拉. 375,000€
375,000€
总面积 196m²土地面积: 750m²
山庄 – 拉脱维亚,尤尔马拉. 350,000€
350,000€
总面积 207m²土地面积: 940m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Vidzeme Suburb. 725,000€
725,000€
总面积 390m²土地面积: 1,350m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,Ikšķile Municipality. 290,000€
290,000€
总面积 300m²土地面积: 2,000m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Zemgale Suburb. 670,000€
670,000€
总面积 506m²土地面积: 2,500m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Northern District. 4,000,000€
4,000,000€
总面积 630m²土地面积: 2,000m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Zemgale Suburb. 285,000€
285,000€
总面积 250m²土地面积: 1,318m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Latgale Suburb. 2,500,000€
2,500,000€
总面积 800m²土地面积: 1,705m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Northern District. 220,000€
220,000€
总面积 130m²土地面积: 550m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Zemgale Suburb. 235,000€
235,000€
总面积 137m²土地面积: 300m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Northern District. 178,000€
178,000€
总面积 236m²土地面积: 4,700m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,尤尔马拉. 580,000€
580,000€
总面积 240m²土地面积: 1,500m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,Ķekava Municipality,Baloži. 680,000€
680,000€
总面积 550m²土地面积: 3,200m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Zemgale Suburb. 240,000€
240,000€
总面积 335m²土地面积: 850m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,Babīte Municipality. 209,000€
209,000€
总面积 178m²土地面积: 657m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,Babīte Municipality. 189,000€
189,000€
总面积 190m²土地面积: 609m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Old Riga. 1,100,000€
1,100,000€
总面积 540m²土地面积: 4,000m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Kurzeme District. 298,000€
298,000€
总面积 218m²土地面积: 811m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Northern District. 710,000€
710,000€
总面积 345m²土地面积: 1,420m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Zemgale Suburb. 600,000€
600,000€
总面积 512m²土地面积: 2,285m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加. 390,000€
390,000€
总面积 264m²土地面积: 2,600m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Latgale Suburb. 250,000€
250,000€
总面积 252m²土地面积: 1,318m²
市内独栋房屋 – 拉脱维亚,里加,Northern District. 213,000€
213,000€
总面积 300m²土地面积: 1,800m²
996个房源中的第1-25个,40页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
Gauja地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率4.8 %