• more ...
 • 斯洛文尼亚,卢布尔雅那
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
217k – 3.1M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
面积
查找

出售卢布尔雅那独栋房屋,山庄,别墅

26个房源
Price on request
总面积 385m²土地面积: 581m²
1,990,000€
总面积 500m²土地面积: 2,200m²4卧3卫
1,400,000€
总面积 695m²土地面积: 1,885m²4卧2卫
1,600,000€
总面积 207m²土地面积: 19,400m²3卧
685,000€
总面积 280m²土地面积: 1,565m²5卧
499,000€
总面积 184m²土地面积: 315m²3卧
3 months ago
285,000€
总面积 117m²土地面积: 1,125m²3卧
639,000€
总面积 194m²土地面积: 419m²4卧
3 months ago
490,000€
总面积 523m²土地面积: 356m²4卧2卫
3 weeks ago
950,000€
总面积 228m²土地面积: 341m²
1 week ago
1,690,000€
总面积 489m²土地面积: 900m²
529,000€
总面积 299m²土地面积: 461m²
1,900,000€
总面积 694m²土地面积: 4,850m²
1,800,000€
总面积 374m²土地面积: 8,496m²
1,150,000€
总面积 368m²
3,150,000€
总面积 554m²土地面积: 1,424m²
1,050,000€
总面积 379m²土地面积: 748m²4卧
630,000€
总面积 262m²土地面积: 1,619m²
430,000€
总面积 152m²土地面积: 350m²
595,000€
总面积 195m²土地面积: 287m²
2 weeks ago
999,000€
总面积 387m²土地面积: 900m²
389,000€
总面积 191m²土地面积: 156m²3卧2卫
217,000€
总面积 60m²
2 weeks ago

Learn more about advertising with Tranio