• more ...
 • 西班牙,加那利群岛,阿德赫海岸
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
1.6M – 3M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找
2,950,000€
总面积 2,250m²12卧14卫
1,860,000€
总面积 515m²土地面积: 837m²5卧5卫
1,700,000€
总面积 405m²土地面积: 846m²5卧5卫
1,650,000€
总面积 758m²5卧6卫
3 weeks ago
2,700,000€
总面积 468m²土地面积: 527m²3卧3卫
2,450,000€
总面积 475m²5卧7卫
2 weeks ago
2,900,000€
总面积 500m²土地面积: 1,500m²6卧5卫

附近的类似设施

山庄 – 西班牙,加那利群岛,Guia de Isora. 3,990,000€
3,990,000€
土地面积: 1,280m²4卧6卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,Playa de las Americas. 3,480,000€
3,480,000€
总面积 882m²土地面积: 1,100m²4卧5卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,圣克鲁斯德特内里费. 2,300,000€
2,300,000€
总面积 282m²土地面积: 528m²4卧4卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,Palm-Mar. 2,750,000€
2,750,000€
总面积 752m²3卧3卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,圣克鲁斯德特内里费. 1,500,000€
1,500,000€
总面积 274m²土地面积: 552m²3卧2卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,圣克鲁斯德特内里费. 2,450,000€
2,450,000€
总面积 427m²土地面积: 684m²5卧7卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,Palm-Mar. 2,750,000€
2,750,000€
总面积 752m²3卧3卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,圣克鲁斯德特内里费. 3,675,000€
3,675,000€
总面积 840m²土地面积: 13,600m²11卧7卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,圣克鲁斯德特内里费. 3,700,000€
3,700,000€
总面积 870m²土地面积: 13,600m²9卧7卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,Guia de Isora. 1,850,000€
1,850,000€
总面积 184m²土地面积: 438m²3卧3卫
山庄 – 西班牙,加那利群岛,圣克鲁斯德特内里费. 1,690,000€
1,690,000€
总面积 544m²土地面积: 905m²5卧5卫
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
阿德赫海岸地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率2.5 %