• more ...
 • 西班牙,科斯塔多拉达
所有类型
159k – 1.6M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

科斯塔多拉达地产出售信息

16个房源
480,000€
总面积 250m²土地面积: 500m²4卧2卫
205,000€
总面积 97m²2卧2卫
205,000€
总面积 97m²2卧2卫
205,000€
总面积 90m²2卧2卫
585,000€
总面积 140m²土地面积: 500m²5卧3卫
540,000€
总面积 190m²4卧5卫
1,350,000€
总面积 450m²土地面积: 12,000m²5卧5卫
1,350,000€
总面积 294m²土地面积: 304m²4卧2卫
安排线上看房
849,000€
总面积 300m²土地面积: 470m²4卧2卫
安排线上看房
250,000€
总面积 98m²3卧2卫
安排线上看房
329,000€
总面积 110m²
安排线上看房
207,000€
总面积 92m²3卧2卫
安排线上看房
1,625,000€
总面积 602m²土地面积: 980m²6卧4卫
1,450,000€
总面积 430m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
159,000€
总面积 86m²2卧1卫
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
科斯塔多拉达地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率2.5 %