• more ...
 • 西班牙,科斯塔多拉达
所有类型
421k – 505k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

科斯塔多拉达地产出售信息

3个房源
494,000€
总面积 187m²土地面积: 620m²4卧3卫
505,000€
总面积 193m²土地面积: 650m²4卧3卫
421,000€
总面积 145m²土地面积: 600m²3卧2卫
附近的类似设施
住宅 – 西班牙,瓦伦西亚,Punta Prima. 135,000€
135,000€
总面积 102m²1卧1卫
山庄 – 西班牙,瓦伦西亚,Daya Vieja. 234,000€
234,000€
总面积 160m²土地面积: 194m²3卧2卫
山庄 – 西班牙,瓦伦西亚,Daya Vieja. 278,000€
278,000€
总面积 106m²土地面积: 118m²3卧2卫
山庄 – 西班牙,瓦伦西亚,Benissa. 1,150,000€
1,150,000€
总面积 193m²土地面积: 1,596m²3卧3卫
住宅 – 西班牙,瓦伦西亚,卡尔佩. 255,000€
255,000€
总面积 46m²1卧1卫
山庄 – 塞浦路斯,利马索尔,Pissouri. 1,350,000€
1,350,000€
总面积 258m²土地面积: 255m²
新建物业 – 塞浦路斯,北塞浦路斯,Girne. 79,000€
79,000€
总面积 50m²土地面积: 10m²1卧1卫
山庄 – 塞浦路斯,北塞浦路斯,Girne District,Çatalköy. 247,000€
247,000€
总面积 200m²土地面积: 560m²4卧4卫
山庄 – 希腊,马其顿和色雷斯,卡桑德拉半岛. 550,000€
550,000€
总面积 155m²土地面积: 1,080m²4卧3卫
新建物业 – 塞浦路斯,帕福斯. 1,850,000€
1,850,000€
总面积 440m²土地面积: 1,338m²6卧7卫
山庄 – 塞浦路斯,北塞浦路斯,Gazimağusa (District),Akanthou. 516,000€
516,000€
总面积 220m²土地面积: 1,000m²4卧4卫
住宅 – 塞浦路斯,北塞浦路斯,Girne. 61,000€
61,000€
总面积 50m²土地面积: 60m²1卧1卫
山庄 – 塞浦路斯,利马索尔,Pissouri. 411,000€
411,000€
总面积 120m²土地面积: 358m²
205个房源中的第1-25个,8页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
科斯塔多拉达地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率2.5 %