• more ...
 • 阿联酋,迪拜,朱美拉棕榈岛
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
4.4M – 10.9M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+卧室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售朱美拉棕榈岛独栋房屋,山庄,别墅

5个房源

关注更新

$7,895,000
总面积 630m²土地面积: 1,486m²4卧6卫
$10,889,000
总面积 1,161m²4卧6卫
$9,120,000
总面积 656m²土地面积: 1,486m²4卧6卫
$6,806,000
总面积 1,044m²土地面积: 1,896m²5卧6卫
$4,355,000
总面积 557m²土地面积: 650m²4卧4卫

附近的类似设施

山庄 – 阿联酋,迪拜. 询价
询价
总面积 480m²土地面积: 600m²5卧5卫
住宅 – 阿联酋,迪拜,Dubai Marina. $670,000
$670,000
总面积 125m²2卧3卫
住宅 – 阿联酋,迪拜. $340,000
$340,000
总面积 45m²1卧1卫
住宅 – 阿联酋,迪拜,Dubai Marina. $646,000
$646,000
总面积 119m²2卧3卫
山庄 – 阿联酋,迪拜. 询价
询价
总面积 294m²5卧5卫
住宅 – 阿联酋,迪拜,Dubai Marina. $408,000
$408,000
总面积 72m²1卧2卫
住宅 – 阿联酋,迪拜. $850,000
$850,000
总面积 97m²1卧2卫
新建物业 – 阿联酋,迪拜. $1,014,000
$1,014,000
总面积 146m²2卧3卫
山庄 – 阿联酋,迪拜. 询价
询价
总面积 169m²4卧3卫
空中别墅 – 阿联酋,迪拜,Bur Dubai. $9,528,000
$9,528,000
总面积 910m²土地面积: 903m²7卫
住宅 – 阿联酋,迪拜. $4,900,000
$4,900,000
总面积 571m²5卧7卫
685个房源中的第1-25个,28页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
朱美拉棕榈岛地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率5 %