• more ...
 • 越南
公寓,酒店式公寓
2.8M – 2.8M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

越南地产出售信息

1个房源

关注更新

新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $2,755,000
$2,755,000
总面积 185m²3卧4卫

周边相似房产越南

待出租住宅 – 葡萄牙,里斯本. $3,032,000
$3,032,000
总面积 260m²3卧3卫
新建物业 – 英国,伦敦. $6,541,000
$6,541,000
总面积 160m²3卧
新建物业 – 德国,柏林. $6,973,000
$6,973,000
总面积 516m²土地面积: 977m²3卧2卫
新建物业 – 英国,伦敦. $2,470,000
$2,470,000
总面积 157m²3卧3卫
新建物业 – 英国,伦敦. $3,529,000
$3,529,000
总面积 217m²3卧3卫
新建物业 – 英国,伦敦. $2,336,000
$2,336,000
总面积 94m²3卧2卫
住宅 – 意大利,拉齐奥,罗马. $1,952,000
$1,952,000
总面积 149m²3卧2卫
空中别墅 – 意大利,拉齐奥,罗马. $1,819,000
$1,819,000
总面积 120m²3卧2卫
公寓大厦 – 美国,加利福尼亚,洛杉矶. $2,900,000
$2,900,000
总面积 242m²3卧4卫
公寓大厦 – 美国,加利福尼亚,洛杉矶. $4,995,000
$4,995,000
总面积 396m²3卧4卫
新建物业 – 塞浦路斯,帕福斯. $2,510,000
$2,510,000
总面积 236m²3卧
住宅 – 意大利,伦巴第,米兰. $1,819,000
$1,819,000
总面积 200m²3卧3卫
住宅 – 意大利,伦巴第,Salò. $6,064,000
$6,064,000
总面积 600m²3卧3卫
住宅 – 意大利,伦巴第,米兰. $2,304,000
$2,304,000
总面积 240m²3卧3卫
住宅 – 德国,柏林,Mitte. $2,607,000
$2,607,000
总面积 250m²3卧4卫
住宅 – 黑山,蒂瓦特,蒂瓦特(市). $3,881,000
$3,881,000
总面积 190m²3卧2卫
空中别墅 – 塞浦路斯,利马索尔,利马索尔(市). $3,104,000
$3,104,000
总面积 325m²土地面积: 13m²3卧2卫
住宅 – 黑山,蒂瓦特,蒂瓦特(市). $4,002,000
$4,002,000
总面积 209m²3卧2卫
1789个房源中的第1-25个,72页中的第1页