• more ...
 • 越南,Quảng Ninh Province,Hạ Long
所有类型
171k – 329k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

Hạ Long地产出售信息

2个房源 关注更新

周边相似房产Hạ Long

山庄 – 越南,Da Nang. $1,312,000
$1,312,000
总面积 550m²土地面积: 475m²3卧3卫
山庄 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $3,982,000
$3,982,000
总面积 595m²6卧6卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $1,322,000
$1,322,000
总面积 217m²4卧4卫
住宅 – 越南,Binh Duong. $53,000
$53,000
总面积 43m²1卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $605,000
$605,000
总面积 81m²土地面积: 5,000m²3卧2卫
山庄 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $4,122,000
$4,122,000
总面积 598m²5卧5卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $386,000
$386,000
总面积 69m²1卧1卫
新建物业 – 越南,Da Nang. $153,000
$153,000
总面积 90m²3卧3卫
住宅 – 越南,Da Nang. $234,000
$234,000
总面积 81m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $1,586,000
$1,586,000
总面积 295m²4卧4卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $529,000
$529,000
总面积 67m²土地面积: 5,000m²2卧2卫
山庄 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 271m²土地面积: 689m²2卧3卫
土地 – 越南,Da Nang. $1,000,000
$1,000,000
土地面积: 373m²
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $1,191,000
$1,191,000
总面积 185m²3卧4卫
新建物业 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 99m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $232,000
$232,000
总面积 98m²3卧2卫
住宅 – 越南,Binh Duong. $91,000
$91,000
总面积 70m²2卧1卫
山庄 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 196m²土地面积: 425m²2卧4卫
山庄 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $495,000
$495,000
总面积 281m²土地面积: 347m²3卧3卫
新建物业 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 100m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $876,000
$876,000
总面积 219m²3卧3卫
新建物业 – 越南,Da Nang. $164,000
$164,000
总面积 45m²1卧1卫
住宅 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 88m²1卧1卫
157个房源中的第1-25个,7页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
Hạ Long地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率7 %