• more ...
 • 越南,Quảng Ninh Province,Hạ Long
公寓,酒店式公寓
171k – 171k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售Hạ Long公寓,酒店式公寓

1个房源 关注更新

周边相似房产Hạ Long

住宅 – 越南,Da Nang. $234,000
$234,000
总面积 81m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $529,000
$529,000
总面积 67m²土地面积: 5,000m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 99m²2卧2卫
住宅 – 越南,Binh Duong. $91,000
$91,000
总面积 70m²2卧1卫
新建物业 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 100m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Da Nang. $278,000
$278,000
总面积 84m²2卧2卫
空中别墅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $264,000
$264,000
总面积 80m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Da Nang. $499,000
$499,000
总面积 98m²2卧2卫
住宅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $360,000
$360,000
总面积 60m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $360,000
$360,000
总面积 100m²2卧2卫
住宅 – 越南,Da Nang. $570,000
$570,000
总面积 135m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Hanoi. $166,000
$166,000
总面积 82m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Khanh Hoa. $120,000
$120,000
总面积 130,000m²土地面积: 102m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $250,000
$250,000
总面积 71m²土地面积: 65m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Hanoi. $320,000
$320,000
总面积 96m²2卧2卫
公寓大厦 – 越南,Hanoi. $366,000
$366,000
总面积 167m²2卧
新建物业 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $197,000
$197,000
总面积 71m²2卧2卫
住宅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $369,000
$369,000
总面积 60m²2卧1卫
住宅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). 询价
询价
总面积 68m²2卧1卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $234,000
$234,000
总面积 97m²2卧2卫
住宅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $248,000
$248,000
总面积 57m²2卧2卫
住宅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $482,000
$482,000
总面积 79m²2卧1卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $585,000
$585,000
总面积 153m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $262,000
$262,000
总面积 81m²2卧2卫
住宅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $232,000
$232,000
总面积 82m²2卧2卫
44个房源中的第1-25个,2页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
Hạ Long地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率7 %