• more ...
 • 越南,Quảng Ninh Province,Hạ Long
公寓大厦
不动产类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 联排别墅
 • 显示所有类别
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 城堡
 • 旅游山庄
 • 联排别墅
 • 岛屿
 • 土地
 • 显示最热门
171k – 329k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
不动产类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 联排别墅
 • 显示所有类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 待出租住宅
 • 公寓大厦
 • 新建物业
 • 空中别墅
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 城堡
 • 旅游山庄
 • 联排别墅
 • 岛屿
 • 土地
 • 显示最热门
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售Hạ Long公寓大厦

2个房源 关注更新

周边相似房产Hạ Long

新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $1,322,000
$1,322,000
总面积 217m²4卧4卫
住宅 – 越南,Binh Duong. $53,000
$53,000
总面积 43m²1卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $600,000
$600,000
总面积 81m²土地面积: 5,000m²3卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $386,000
$386,000
总面积 69m²1卧1卫
新建物业 – 越南,Da Nang. $152,000
$152,000
总面积 90m²3卧3卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $1,586,000
$1,586,000
总面积 295m²4卧4卫
住宅 – 越南,Da Nang. $232,000
$232,000
总面积 81m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $526,000
$526,000
总面积 67m²土地面积: 5,000m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 99m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $1,191,000
$1,191,000
总面积 185m²3卧4卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $232,000
$232,000
总面积 98m²3卧2卫
住宅 – 越南,Binh Duong. $91,000
$91,000
总面积 70m²2卧1卫
新建物业 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 100m²2卧2卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $870,000
$870,000
总面积 219m²3卧3卫
新建物业 – 越南,Da Nang. $162,000
$162,000
总面积 45m²1卧1卫
住宅 – 越南,Da Nang. 询价
询价
总面积 88m²1卧1卫
新建物业 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $369,000
$369,000
总面积 154m²4卧3卫
住宅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $707,000
$707,000
总面积 175m²3卧2卫
新建物业 – 越南,Da Nang. $276,000
$276,000
总面积 84m²2卧2卫
空中别墅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $2,406,000
$2,406,000
总面积 367m²4卧3卫
空中别墅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $1,265,000
$1,265,000
总面积 340m²4卧5卫
空中别墅 – 越南,Da Nang. $1,523,000
$1,523,000
总面积 241m²3卧3卫
空中别墅 – 越南,Ho Chi Minh (Saigon). $264,000
$264,000
总面积 80m²2卧2卫
122个房源中的第1-25个,5页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
Hạ Long地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率7 %