所有类型
185k – 7M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

奥地利地产出售信息

92个房源

关注更新

1,349,000€
总面积 161m²土地面积: 277m²5卧5卫
228,000€
总面积 48m²1卧1卫
旅游山庄 – 奥地利,蒂罗尔,基茨比厄尔. 6,816,000€
6,816,000€
总面积 290m²土地面积: 495m²4卧4卫
新建物业 – 奥地利,蒂罗尔,基茨比厄尔. 2,954,000€
2,954,000€
总面积 134m²2卧2卫
询价
总面积 92m²2卧2卫
5,900,000€
总面积 750m²6卧7卫
281,000€
总面积 51m²1卧1卫
2,296,000€
总面积 258m²土地面积: 100m²4卧3卫
450,000€
总面积 44m²土地面积: 79m²1卧1卫
693,000€
总面积 107m²2卧3卫回报率 4.0 %
243,000€
总面积 70m²土地面积: 122m²2卧1卫
1,199,000€
总面积 136m²土地面积: 216m²3卧2卫
1,119,000€
总面积 114m²土地面积: 218m²3卧2卫
2,600,000€
总面积 160m²3卧3卫
1,419,000€
总面积 138m²土地面积: 220m²3卧2卫
1,149,000€
总面积 122m²3卧2卫
879,000€
总面积 90m²土地面积: 140m²2卧1卫
649,000€
总面积 68m²1卧1卫
456,000€
总面积 170m²3卧2卫
92个房源中的第1-25个,4页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
奥地利地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率2 %