• more ...
 • 西班牙,安达卢西亚,马贝拉
所有类型
144k – 32M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

马贝拉地产出售信息

1,206个房源

关注更新

1,760,000€
总面积 420m²土地面积: 1,525m²3卧3卫
3,500,000€
总面积 955m²土地面积: 3,000m²8卧8卫
1,160,000€
总面积 157m²3卧3卫
300,000€
总面积 131m²土地面积: 42m²2卧2卫
3,590,000€
总面积 385m²土地面积: 1,539m²5卧3卫
1,950,000€
总面积 500m²土地面积: 1,100m²5卧5卫
649,000€
总面积 199m²土地面积: 360m²3卧2卫
8,500,000€
总面积 976m²土地面积: 50,000m²9卧7卫
2,300,000€
总面积 470m²土地面积: 1,187m²4卧4卫
2,550,000€
总面积 495m²土地面积: 1,744m²5卧6卫
3,150,000€
总面积 551m²土地面积: 1,892m²5卧5卫
1,495,000€
总面积 431m²土地面积: 522m²4卧3卫
2,450,000€
总面积 647m²土地面积: 1,515m²4卧5卫
985,000€
总面积 620m²土地面积: 826m²4卧4卫
1,495,000€
总面积 360m²土地面积: 1,440m²4卧1卫
2,280,000€
总面积 730m²土地面积: 1,480m²4卧4卫
3,245,000€
总面积 403m²土地面积: 994m²5卧4卫
1206个房源中的第1-25个,49页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
马贝拉地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率2.5 %