所有类型
67k – 48.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

西班牙地产出售信息

17,928个房源 关注更新
140,000€
总面积 73m²2卧2卫
781,000€
总面积 240m²4卧2卫
129,000€
总面积 73m²2卧2卫
570,000€
总面积 97m²土地面积: 30m²2卧2卫
605,000€
总面积 89m²2卧2卫
316,000€
总面积 118m²土地面积: 201m²3卧2卫
1,490,000€
总面积 483m²土地面积: 600m²4卧3卫
720,000€
总面积 140m²土地面积: 700m²4卧3卫
420,000€
总面积 140m²3卧2卫
175,000€
总面积 76m²土地面积: 50,000m²2卧2卫
275,000€
总面积 112m²2卧2卫
315,000€
总面积 100m²2卧2卫
270,000€
总面积 123m²土地面积: 154m²4卧2卫
429,000€
总面积 124m²土地面积: 527m²3卧3卫
1,550,000€
总面积 534m²土地面积: 600m²4卧4卫
17928个房源中的第1-25个,717页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
西班牙地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率2.5 %