• more ...
 • 亚洲
加载中…
 • 暂无相关内容
土地
不动产类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 联排别墅
 • 显示所有类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 待出租住宅
 • 新建物业
 • 空中别墅
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 城堡
 • 旅游山庄
 • 联排别墅
 • 岛屿
 • 土地
 • 显示最热门
1.5M – 11.0M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
不动产类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 联排别墅
 • 显示所有类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 待出租住宅
 • 新建物业
 • 空中别墅
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 城堡
 • 旅游山庄
 • 联排别墅
 • 岛屿
 • 土地
 • 显示最热门
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售亚洲土地

13个房源 关注更新
$5,806,000
土地面积: 16,000m²
$2,521,000
土地面积: 2,444m²
$5,484,000
土地面积: 8,352m²
$1,904,000
土地面积: 12,600m²
$6,291,000
土地面积: 10,931m²
$2,251,000
土地面积: 32,000m²
$3,677,000
土地面积: 6,084m²
$1,807,000
土地面积: 5,040m²
$1,935,000
土地面积: 6,400m²
$2,323,000
土地面积: 12,800m²
$3,161,000
土地面积: 16,084m²
$13,000,000
土地面积: 8,000m²
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
亚洲地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %