• more ...
 • 法国,蔚蓝海岸(法国里维埃拉),尼斯
独栋房屋,山庄,别墅
290k – 7.9M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售尼斯独栋房屋,山庄,别墅

93个房源

关注更新

2,690,000€
总面积 64.62m²土地面积: 2,452m²5卧
5,900,000€
总面积 538m²土地面积: 1,750m²5卧5卫
3,450,000€
总面积 250m²土地面积: 300m²5卧
2 months ago
2,500,000€
总面积 250m²土地面积: 1,100m²5卧
1,450,000€
总面积 244m²土地面积: 2,849m²5卧
2 months ago
1,990,000€
总面积 56m²土地面积: 1,225m²7卧
3,725,000€
总面积 230m²土地面积: 1,215m²6卧
3,800,000€
总面积 380m²土地面积: 1,000m²5卧3卫
5,390,000€
总面积 250m²土地面积: 800m²4卧6卫
2,500,000€
总面积 315m²土地面积: 800m²4卧
2 months ago
895,000€
总面积 77m²土地面积: 3,595m²2卧
2 months ago
2,415,000€
总面积 120m²土地面积: 300m²4卧
2 months ago
93个房源中的第1-25个,4页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
尼斯地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.75 %