• more ...
 • 格鲁吉亚,第比利斯,第比利斯(市)
公寓,酒店式公寓
62k – 1.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+卧室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
面积
查找

出售第比利斯(市)公寓,酒店式公寓

333个房源
$1,000,000
总面积 550m²4卧4卫
2 days ago
$450,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²6卧3卫
$130,000
总面积 119m²4卧1卫
1 week ago
$125,000
总面积 172m²4卧2卫
2 weeks ago
333个房源中的第1-25个,14页中的第1页