• more ...
 • 意大利,普利亚
独栋房屋,山庄,别墅
2.7M – 3M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找
3,000,000€
总面积 900m²土地面积: 8,000m²8卧
2,700,000€
总面积 4,040m²土地面积: 63,800m²65卧80卫
3,000,000€
总面积 1,948m²土地面积: 430,000m²14卧17卫

附近的类似设施

别墅 – 意大利,托斯卡纳. 1,690,000€
1,690,000€
总面积 800m²土地面积: 30,000m²12卧12卫
山庄 – 意大利,伦巴第,科莫湖,Argegno. 3,500,000€
3,500,000€
总面积 890m²土地面积: 18,210m²7卧4卫
山庄 – 意大利,伦巴第,米兰. 25,000,000€
25,000,000€
总面积 2,800m²土地面积: 500m²7卧10卫
城堡 – 意大利,伦巴第,Ossuccio. 6,000,000€
6,000,000€
总面积 1,000m²土地面积: 9,000m²8卧6卫
山庄 – 意大利,拉齐奥,Latina,San Felice Circeo. 4,300,000€
4,300,000€
总面积 450m²土地面积: 14,000m²6卧7卫
农场 – 意大利,托斯卡纳,Castellina In Chianti. 4,950,000€
4,950,000€
总面积 1,018m²土地面积: 220,000m²14卧13卫
庄园 – 意大利,托斯卡纳,Bucine. 13,000,000€
13,000,000€
总面积 2,473m²土地面积: 770,000m²29卧33卫
山庄 – 意大利,利古里亚,Bonassola. 3,900,000€
3,900,000€
总面积 432m²6卧6卫
山庄 – 意大利,利古里亚,圣雷莫. 12,000,000€
12,000,000€
总面积 880m²土地面积: 8,000m²7卧6卫
城堡 – 意大利,利古里亚,Zoagli. 20,000,000€
20,000,000€
总面积 1,100m²土地面积: 5,000m²20卧9卫
山庄 – 意大利,皮埃蒙特,Stresa. 7,200,000€
7,200,000€
总面积 820m²土地面积: 2,800m²8卧6卫
山庄 – 意大利,伦巴第,Luino. 4,500,000€
4,500,000€
总面积 1,300m²土地面积: 6,000m²7卧
648个房源中的第1-25个,26页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
普利亚地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率3 %