• more ...
 • 拉脱维亚,Garkalne Municipality,Suži
加载中…
 • 暂无相关内容
联排别墅
10k – 20M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找
很遗憾,根据您的要求什么也没找到。

周边相似房产Suži

联排别墅 – 拉脱维亚,Ādaži. 183,000€
183,000€
总面积 165m²土地面积: 300m²2卧2卫
联排别墅 – 拉脱维亚,Mārupe. 340,000€
340,000€
总面积 265m²土地面积: 847m²5卧2卫
联排别墅 – 拉脱维亚,里加,Kurzeme District. 330,000€
330,000€
总面积 280m²土地面积: 422m²
联排别墅 – 拉脱维亚,Garkalne Municipality. 230,000€
230,000€
总面积 182m²土地面积: 522m²
联排别墅 – 拉脱维亚,Babīte Municipality,Sēbruciems. 320,000€
320,000€
总面积 215m²土地面积: 500m²
联排别墅 – 拉脱维亚,Babīte Municipality,Sēbruciems. 643,000€
643,000€
总面积 360m²土地面积: 1,500m²
联排别墅 – 拉脱维亚,尤尔马拉,Melluzi. 225,000€
225,000€
总面积 95m²土地面积: 88m²
联排别墅 – 拉脱维亚,尤尔马拉,Melluzi. 225,000€
225,000€
总面积 95m²土地面积: 88m²
联排别墅 – 拉脱维亚,尤尔马拉,Melluzi. 225,000€
225,000€
总面积 135m²土地面积: 118m²
联排别墅 – 拉脱维亚,Babīte Municipality,Piņķi. 320,000€
320,000€
总面积 255m²土地面积: 300m²
联排别墅 – 拉脱维亚,里加,Northern District (Riga). 399,000€
399,000€
总面积 200m²土地面积: 354m²
联排别墅 – 拉脱维亚,Carnikava Municipality,Kalngale. 300,000€
300,000€
总面积 220m²土地面积: 842m²
联排别墅 – 拉脱维亚,尤尔马拉. 470,000€
470,000€
总面积 207m²土地面积: 355m²
联排别墅 – 拉脱维亚,里加,Latgale Suburb. 315,000€
315,000€
总面积 240m²土地面积: 400m²5卧4卫
联排别墅 – 拉脱维亚,里加. 258,000€
258,000€
总面积 185m²土地面积: 277m²
联排别墅 – 拉脱维亚,里加. 266,000€
266,000€
总面积 216m²
联排别墅 – 拉脱维亚,里加. 241,000€
241,000€
总面积 206m²
联排别墅 – 拉脱维亚,Stopiņi Municipality,Dreiliņi. 220,000€
220,000€
总面积 159m²土地面积: 338m²
联排别墅 – 拉脱维亚,尤尔马拉. 275,000€
275,000€
总面积 280m²土地面积: 300m²
联排别墅 – 拉脱维亚,里加. 350,000€
350,000€
总面积 120m²
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
Suži地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率4.8 %