所有类型
70k – 7.2M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

黑山地产出售信息

3,301个房源

关注更新

3,400,000€
总面积 410m²4卧6卫
290,000€
总面积 165m²3卧3卫
1,400,000€
总面积 400m²土地面积: 700m²3卧5卫
420,000€450,000€
总面积 150m²土地面积: 320m²2卧2卫
160,000€
总面积 68m²2卧1卫
住宅 – 黑山,布德瓦,贝西奇. 163,000€ 起
163,000€ 起
建成于2021年167个房源
住宅
1 week ago
160,000€
总面积 99m²2卧2卫
156,000€
总面积 54m²1卧1卫
595,000€
总面积 389m²土地面积: 549m²5卧5卫
140,000€
总面积 46m²1卧1卫
150,000€
总面积 65m²2卧1卫
140,000€
总面积 61m²2卧
140,000€
总面积 61m²1卧1卫
220,000€
总面积 130m²4卧2卫
174,000€
总面积 59m²2卧1卫
189,000€
总面积 35m²1卧1卫
250,000€
总面积 85m²2卧2卫
3,600,000€
总面积 669m²土地面积: 1,200m²4卧4卫
279,000€
总面积 74m²3卧1卫
650,000€
总面积 215m²土地面积: 494m²5卧3卫
385,000€
总面积 227m²土地面积: 687m²4卧2卫
1,250,000€
总面积 330m²土地面积: 400m²4卧4卫
3301个房源中的第1-25个,132页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
黑山地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率4 %