• more ...
 • 泰国,春武里府,挽腊茫,巴塞罗那
加载中…
 • 暂无相关内容
公寓,酒店式公寓
137k – 1.3M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

周边相似房产巴塞罗那

住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $180,000
$180,000
总面积 220m²3卧2卫
新建物业 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $502,000
$502,000
总面积 151m²3卧3卫
新建物业 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $299,000
$299,000
总面积 174m²3卧2卫
新建物业 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $322,000
$322,000
总面积 129m²3卧3卫
新建物业 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $530,000
$530,000
总面积 130m²3卧2卫
新建物业 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $1,103,000
$1,103,000
总面积 195m²3卧3卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $280,000
$280,000
总面积 136m²3卧3卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $866,000
$866,000
总面积 174m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $346,000
$346,000
总面积 119m²3卧3卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $589,000
$589,000
总面积 130m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $283,000
$283,000
总面积 113m²3卧3卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $396,000
$396,000
总面积 135m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $447,000
$447,000
总面积 130m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $758,000
$758,000
总面积 132m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $156,000
$156,000
总面积 144m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $632,000
$632,000
总面积 132m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $132,000
$132,000
总面积 96m²3卧2卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $181,000
$181,000
总面积 118m²3卧1卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $811,000
$811,000
总面积 238m²3卧3卫
住宅 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $274,000
$274,000
总面积 116m²3卧2卫
公寓大厦 – 泰国,春武里府,芭堤雅. $754,000
$754,000
总面积 170m²3卧2卫
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
巴塞罗那地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可