• more ...
 • 泰国,普吉岛
独栋房屋,山庄,别墅
117k – 30M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售普吉岛独栋房屋,山庄,别墅

1,203个房源

关注更新

$270,000
总面积 182m²土地面积: 258m²3卧
$261,000
总面积 133m²土地面积: 94m²3卧3卫
$289,000
总面积 197m²土地面积: 257m²3卧3卫
$536,000
总面积 457m²4卧5卫
$265,000
总面积 165m²土地面积: 223m²2卧2卫
$3,971,000
总面积 1,900m²1卧7卫
$1,057,000
总面积 800m²1卧7卫
$543,000
总面积 400m²1卧3卫
$471,000
总面积 497m²1卧3卫
$1,771,000
总面积 600m²7卧7卫
$169,000
总面积 127m²1卧2卫
$200,000
总面积 221m²1卧3卫
$257,000
总面积 210m²1卧3卫
$1,629,000
总面积 990m²1卧5卫
$30,000,000
总面积 3,246m²1卧6卫
$157,000
总面积 360m²1卧2卫
$400,000
总面积 350m²1卧4卫
$160,000
总面积 186m²1卧3卫
1203个房源中的第1-25个,48页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
普吉岛地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可