• more ...
 • 阿联酋,迪拜,朱美拉棕榈岛
加载中…
 • 暂无相关内容
独栋房屋,山庄,别墅
4.4M – 19.1M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找
$7,895,000
总面积 630m²土地面积: 1,486m²4卧6卫
$10,889,000
总面积 1,161m²4卧6卫
$9,120,000
总面积 656m²土地面积: 1,486m²4卧6卫
$6,806,000
总面积 1,044m²土地面积: 1,896m²5卧6卫
$4,355,000
总面积 557m²土地面积: 650m²4卧4卫
$16,334,000
总面积 650m²土地面积: 1,301m²8卫
$4,900,000
总面积 418m²土地面积: 622m²
$19,057,000
总面积 929m²土地面积: 1,457m²11卫
$5,444,000
总面积 557m²土地面积: 604m²7卫
$8,711,000
总面积 1,154m²土地面积: 1,993m²6卫
$9,800,000
总面积 650m²土地面积: 1,208m²8卫
$9,120,000
总面积 650m²土地面积: 1,208m²8卫
$4,900,000
总面积 747m²土地面积: 1,370m²5卫
$8,984,000
总面积 650m²土地面积: 1,245m²8卫
$4,355,000
总面积 465m²土地面积: 650m²5卫
$6,806,000
总面积 938m²土地面积: 1,791m²6卫

附近的类似设施

57个房源中的第1-25个,3页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
朱美拉棕榈岛地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率5 %