• more ...
 • 美国
公寓大厦
不动产类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 联排别墅
 • 显示所有类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 公寓大厦
 • 新建物业
 • 联排别墅
 • 土地
 • 显示最热门
598k – 689k
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
不动产类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 联排别墅
 • 显示所有类别
 • 公寓,酒店式公寓
 • 公寓大厦
 • 新建物业
 • 独栋房屋,山庄,别墅
 • 联排别墅
 • 土地
 • 显示最热门
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售美国公寓大厦

3个房源
$689,000
总面积 105m²土地面积: 197m²2卧2卫
$598,000
总面积 80m²土地面积: 215m²1卧1卫
$680,000
总面积 105m²土地面积: 215m²2卧2卫
附近的类似设施
公寓大厦 – 泰国,普吉岛. $184,000
$184,000
总面积 72m²2卧2卫
公寓大厦 – 西班牙,安达卢西亚,埃斯特波纳. $535,000
$535,000
总面积 95m²土地面积: 90m²1卧2卫
公寓大厦 – 西班牙,巴利阿里群岛,马略卡岛(马略卡岛). $319,000
$319,000
总面积 108m²土地面积: 105m²1卧2卫
公寓大厦 – 西班牙,巴利阿里群岛,帕尔马 马略卡. $973,000
$973,000
总面积 112m²土地面积: 110m²1卧2卫
公寓大厦 – 泰国,普吉岛,Kamala. $193,000
$193,000
总面积 100m²2卧2卫
公寓大厦 – 西班牙,巴利阿里群岛,帕尔马 马略卡. $865,000
$865,000
总面积 165m²土地面积: 160m²2卧2卫
公寓大厦 – 西班牙,巴利阿里群岛,帕尔马 马略卡. $348,000
$348,000
总面积 108m²土地面积: 108m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $202,000
$202,000
总面积 67m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $96,000
$96,000
总面积 33m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $115,000
$115,000
总面积 54m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $165,000
$165,000
总面积 76m²2卧2卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $135,000
$135,000
总面积 71m²2卧2卫
公寓大厦 – 泰国,普吉岛. $204,000
$204,000
总面积 53m²2卧1卫
公寓大厦 – 格鲁吉亚,Adjara,Batumi. $73,000
$73,000
总面积 45m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $97,000
$97,000
总面积 44m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $140,000
$140,000
总面积 57m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,岘港. $164,000
$164,000
总面积 40m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $126,000
$126,000
总面积 60m²1卧1卫
公寓大厦 – 越南,Khanh Hoa,Nha Trang. $174,000
$174,000
总面积 77m²2卧2卫
38个房源中的第1-25个,2页中的第1页