所有类型
598k – 7.3M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

美国地产出售信息

6个房源

关注更新

$689,000
总面积 105m²土地面积: 197m²2卧2卫
$7,290,000
总面积 622m²6卧6卫
$6,900,000
总面积 845m²6卧7卫
$799,000
总面积 93m²2卧2卫
3 weeks ago
$598,000
总面积 80m²土地面积: 215m²1卧1卫
$680,000
总面积 105m²土地面积: 215m²2卧2卫
附近的类似设施
住宅 – 葡萄牙,里斯本,Oeiras. $514,000 起
$514,000 起
交房期限: 2022.I9个房源
住宅 – 葡萄牙,Setubal,Setubal (city). $853,000
$853,000
总面积 110m²土地面积: 135m²2卧2卫
山庄 – 希腊,Thessalia Sterea Ellada. $347,000
$347,000
总面积 110m²4卧2卫
新建物业 – 希腊,马其顿和色雷斯,Pefkochori. $481,000
$481,000
总面积 134m²土地面积: 578m²4卧3卫
新建物业 – 希腊,马其顿和色雷斯,Pefkochori. $427,000
$427,000
总面积 134m²土地面积: 1,316m²4卧3卫
山庄 – 希腊,马其顿和色雷斯,卡桑德拉半岛. $695,000
$695,000
总面积 115m²土地面积: 1,200m²5卧4卫
联排别墅 – 希腊,马其顿和色雷斯,Elani. $374,000
$374,000
总面积 120m²土地面积: 300m²3卧2卫
山庄 – 西班牙,加泰罗尼亚,卡斯特尔德费尔斯. $828,000
$828,000
总面积 363m²土地面积: 633m²4卧4卫
联排别墅 – 西班牙,加泰罗尼亚,滨海略雷特. $556,000
$556,000
总面积 138m²土地面积: 83m²3卧3卫
山庄 – 西班牙,加泰罗尼亚,卡斯特尔德费尔斯. $1,336,000
$1,336,000
总面积 543m²土地面积: 754m²7卧5卫
山庄 – 西班牙,瓦伦西亚,阿尔特亚. $481,000
$481,000
总面积 177m²土地面积: 1,083m²3卧2卫
山庄 – 西班牙,瓦伦西亚,阿尔特亚. $1,550,000
$1,550,000
总面积 478m²土地面积: 1,036m²5卧6卫
住宅 – 西班牙,加泰罗尼亚,L'Escala. $144,000
$144,000
总面积 60m²2卧1卫
10124个房源中的第1-25个,405页中的第1页