• more ...
 • 西欧
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
214k – 16.5M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
距海边距离
朝向
查找

出售西欧独栋房屋,山庄,别墅

9个房源 关注更新

周边相似房产西欧

新建物业 – 英国,伦敦. 询价
询价
总面积 52m²1卧1卫
住宅 – 英国,伦敦. 584,000€
584,000€
总面积 64m²2卧2卫
新建物业 – 英国,伦敦,Canary Wharf. 490,000€
490,000€
总面积 39m²1卫
新建物业 – 英国,伦敦. 1,376,000€
1,376,000€
总面积 100m²
新建物业 – 英国,伦敦. 609,000€
609,000€
总面积 72m²2卧2卫
住宅 – 英国,伦敦. 660,000€
660,000€
2卧2卫
空中别墅 – 英国,伦敦. 2,864,000€
2,864,000€
总面积 158m²2卧2卫
新建物业 – 英国,伦敦. 639,000€
639,000€
总面积 71m²2卧2卫
新建物业 – 英国,伦敦,Canary Wharf. 824,000€
824,000€
总面积 72m²2卧2卫
新建物业 – 英国,伦敦. 1,620,000€
1,620,000€
总面积 100m²
新建物业 – 英国,伦敦. 5,105,000€
5,105,000€
总面积 160m²3卧
新建物业 – 英国,伦敦. 936,000€
936,000€
总面积 100m²
新建物业 – 英国,伦敦. 3,050,000€
3,050,000€
总面积 99m²2卧
7304个房源中的第1-25个,292页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Anna Boiarchukova
Anna Boiarchukova
西欧地产经纪
+44 17 4822 0039
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %