• more ...
 • 西欧
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
300k – 29.6M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售西欧独栋房屋,山庄,别墅

175个房源
5,500,000€
总面积 40m²土地面积: 3,856m²5卧
7,500,000€
土地面积: 83,760m²4卧
2 months ago
1,800,000€
总面积 220m²土地面积: 4,677m²3卧
6,900,000€
总面积 380m²土地面积: 3,000m²6卧
4,700,000€
总面积 380m²土地面积: 1,300m²5卧
1,750,000€
土地面积: 2,561m²3卧
2 months ago
2,990,000€
土地面积: 229m²3卧
3 months ago
175个房源中的第1-25个,7页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
西欧地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %