• more ...
 • 亚洲
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
59k – 17.6M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售亚洲独栋房屋,山庄,别墅

970个房源

关注更新

$477,000
总面积 281m²土地面积: 347m²3卧3卫
$1,651,000
总面积 200m²土地面积: 600m²5卧5卫
$529,000
总面积 370m²土地面积: 340m²3卧3卫
$567,000
总面积 10,600m²2卧1卫
安排线上看房
$963,000
总面积 270m²土地面积: 764m²4卧5卫
$963,000
总面积 400m²土地面积: 600m²3卧3卫
$3,516,000
总面积 469m²土地面积: 600m²4卧4卫
安排线上看房
$1,332,000
总面积 279m²3卧4卫
$806,000
总面积 978m²5卧4卫
$520,000
总面积 313m²土地面积: 172m²2卧2卫
$284,000
总面积 180m²土地面积: 310m²3卧4卫
安排线上看房
6 days ago
$844,000
总面积 272m²土地面积: 330m²3卧3卫
$3,500,000
总面积 1,000m²土地面积: 1,500m²3卧3卫
3 months ago
$165,000
总面积 70m²土地面积: 230m²1卧2卫
2 months ago
$613,000
总面积 206m²土地面积: 230m²2卧2卫
$2,609,000
总面积 128m²土地面积: 209m²4卧3卫
安排线上看房
$650,000
总面积 400m²土地面积: 614m²5卧5卫
2 months ago
$205,000
总面积 144m²土地面积: 140m²2卧
$161,000
总面积 220m²3卧2卫
2 months ago
$265,000
总面积 230m²4卧3卫
2 months ago
$1,850,000
总面积 380m²土地面积: 220m²4卧4卫
$1,650,000
总面积 215m²土地面积: 311m²3卧4卫
$250,000
总面积 200m²4卧2卫
2 months ago
$1,170,000
总面积 420m²土地面积: 1,060m²5卧4卫
$800,000
总面积 395m²土地面积: 395m²4卧4卫
970个房源中的第1-25个,39页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
亚洲地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %