• more ...
 • 亚洲
加载中…
独栋房屋,山庄,别墅
68k – 88.3M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售亚洲独栋房屋,山庄,别墅

448个房源
$1,360,000
总面积 700m²土地面积: 441m²4卧4卫
$823,000
总面积 400m²土地面积: 450m²5卧4卫
2 months ago
$637,000
总面积 270m²土地面积: 500m²5卧4卫
1 month ago
$637,000
总面积 350m²4卧2卫
$903,000
总面积 233m²土地面积: 215m²3卧4卫
$3,691,000
总面积 680m²土地面积: 783m²4卧5卫
$1,062,000
总面积 419m²土地面积: 455m²4卧4卫
安排线上看房
$1,583,000
总面积 425m²土地面积: 502m²4卧6卫
安排线上看房
$2,178,000
总面积 400m²土地面积: 600m²6卧6卫
$1,328,000
总面积 350m²土地面积: 500m²5卧4卫
安排线上看房
$3,691,000
总面积 568m²土地面积: 837m²4卧4卫
安排线上看房
$823,000
总面积 419m²土地面积: 455m²4卧4卫
安排线上看房
$637,000
总面积 140m²土地面积: 200m²4卧3卫
$2,656,000
总面积 305m²4卧4卫
2 weeks ago
$610,000
总面积 107m²2卧2卫
2 weeks ago
$420,000
总面积 160m²3卧3卫
2 weeks ago
$4,249,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$1,381,000
总面积 200m²4卧4卫
$7,436,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$7,436,000
总面积 400m²土地面积: 1,200m²5卧5卫
$414,000
总面积 210m²土地面积: 470m²4卧3卫
$2,656,000
总面积 450m²土地面积: 1,000m²5卧4卫
$906,000
总面积 196m²4卧3卫
1 week ago
448个房源中的第1-25个,18页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
亚洲地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率1.5 %