• more ...
 • 黑山,布德瓦
独栋房屋,山庄,别墅
70k – 6M
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室,浴室
卧室
浴室
更多
价格
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
卧室
浴室
特别要求
朝向
距离海边
面积
查找

出售布德瓦独栋房屋,山庄,别墅

552个房源

关注更新

1,400,000€
总面积 400m²土地面积: 700m²3卧5卫
450,000€
总面积 150m²土地面积: 320m²2卧2卫
85,000€
总面积 45m²1卧1卫
595,000€
总面积 389m²土地面积: 549m²5卧5卫
470,000€
总面积 250m²土地面积: 314m²2卧3卫
450,000€
总面积 462m²土地面积: 380m²3卧3卫
1,200,000€
总面积 540m²土地面积: 640m²
2,650,000€
总面积 387m²土地面积: 682m²3卧2卫
2,400,000€
总面积 1,357m²土地面积: 397m²5卧5卫
370,000€
总面积 178m²土地面积: 280m²3卧2卫
1,500,000€
总面积 663m²土地面积: 890m²3卧4卫
2,290,000€
总面积 600m²土地面积: 860m²4卧5卫
1,750,000€
总面积 355m²土地面积: 435m²4卧5卫
760,000€
总面积 486m²土地面积: 549m²5卧4卫
1,600,000€1,700,000€
总面积 805m²土地面积: 700m²5卧6卫
850,000€
总面积 590m²土地面积: 1,231m²8卧5卫
245,000€
总面积 170m²土地面积: 20m²2卧2卫
450,000€
总面积 282m²土地面积: 500m²3卧3卫
2,000,000€
总面积 138m²土地面积: 333m²3卧2卫
180,000€
总面积 90m²土地面积: 310m²4卧2卫
552个房源中的第1-25个,22页中的第1页
Tranio公司地产经纪帮您挑选房产
Marina Filichkina
Marina Filichkina
布德瓦地产经纪
提交申请
  • Tranio公司的使命 — 0 %
  • 帮助申请居留许可
  • 贷款利率4 %